Danmarks Tankesports-Forbund


Danmarks Tankesports-Forbund er paraplyorganisation for Dansk Backgammon Forbund, Danmarks Bridgeforbund, Dansk Go Forbund, Dansk L'Hombre Union, Mahjong Danmark, Dansk Othello Forbund, Dansk Shogi Forbund, Dansk Skak Union og Dansk Tarokforbund.

Via Danmarks Idrætsforbund modtager tankesportsforbundet ca. 850.000 kr årligt fra staten. Disse midler fordeles blandt medlemsorganisationerne efter medlemstal.

Se vedtægter og kontaktinformation for Danmarks Tankesports-Forbund og medlemsorganisationer.